دکتر حمید احمدی راد
وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حمید احمدی راد وکیل پایه یک دادگستری

مقالات


جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه در نظام حقوقی آمریکا و ایران

مقالات

گسترش روزافزون اقبال دولتها به بهره گیری از انتقال الکترونیک وجوه به عنوان چهره نوین یکی از روشهای پرداخت ، ضرورت وجود قوانین و ضوابط خاص …


مرجع رسيدگي به اختلافات مرتبط با عرضه خودرو

مقالات

قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در 23/3/86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و آيين نامه اجرايي آن نيز به پيشنهاد وزارت صنايع توسط كارگروه حمايت از …


حمایت حقوقی از آثار موسیقایی

مقالات

موسیقی ، قانونی اخلاقی است که به عالم امکان ، روح، به اندیشه بال ، به تصور، پرواز و به حیات و هر چه در آن است ، جذابیت و سرور می بخشد