دکتر حمید احمدی راد
وکیل پایه یک دادگستری

 
مفهوم نخستین جلسه دادرسی
منظور از نخستین جلسه دادرسی، جلسه ای است که پس از ارجاع پرونده به شعبه و با لحاظ تکمیل بودن پرونده، به دستور قاضی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. لذا چنانچه پرونده به دلایل قانونی از قبیل عدم ابلاغ یا عدم رعایت فرجه قانونی بین تاریخ ابلاغ و جلسه ی رسیدگی معد رسیدگی نباشد، جلسه تشکیل شده نخستین جلسه دادرسی محسوب نمی شود.
 
کد مطلب : 4