دکتر حمید احمدی راد


    

وکیل پایه یک دادگستری- عضو کانون وکلای مرکز

ثبت نام / ورود
88759626 - 021

امور شرکتها

مسایل حقوقی مرتبط با اشخاص حقوقی که غالبا در قالب شرکت فعالیت می کنند، بسیار متنوع است. مباحث مربوط به ثبت شرکت یا ثبت علامت تجاری،تنظیم صورتجلسات مجامع یا هیات مدیره، کنترل حقوقی اسناد تعهد آور،پیگیری دعاوی و مشکلات حقوقی مستحدثه و اقدامات لازم جهت انحلال و تصفیه شرکت همگی در زمره امور حقوقی مرتبط با شرکتها محسوب می شود. تبیین مسوولیتهای حقوقی و کیفری مدیران شرکتها و پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی از جمله وظایف مشاوران حقوقی شرکتهاست. در کثیری از موارد ، مدیران شرکتها از تعهدات و مسوولیتهای خود آگاهی ندارند و بعضا به دلیل بی اطلاعی یا کم اطلاعی، مسوولیتهای سنگینی برای شرکت و خود ایجاد می نمایند. مدیران آگاه و خوش فکر شرکتها تمایل دارند با بهره مندی از نظریات مشاوران حقوقی خود به تحلیل هزینه  ومنفعت تصمیمات خود پرداخته و با ابتناء بر نظریات حقوقی النهایه ، تصمیمات خود را با دیدگاههای کارشناسی اتخاذ می نمایند. لذا در هرحال ، بهره مندی از دانش حقوقی لازم و اتخاذ رویکرد پیشگیری به جای درمان ، در این راستا عاملی برای کاهش ریسک های مدیریتی بوده و مانعی در راستای بروز خسارات مادی یا اعتباری برای شرکتها تلقی می شود.