دکتر حمید احمدی راد


    

وکیل پایه یک دادگستری- عضو کانون وکلای مرکز

ثبت نام / ورود
88759626 - 021

قراردادهای داخلی و بین المللی

قرارداد ، توافق الزام آور بین دو یا چند شخص است. بر اساس یک قاعده پذیرفته شده بین المللی که شاید از مفاد ماده 1134 قانون مدنی فرانسه نشات گرفته، " قرارداد، قانون طرفین است"و مفاد قرارداد، تا جایی که مغایر قوانین آمره نباشد، برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها ، لازم الاجراست. امروزه ، تنوع و گستردگی قراردادها، امری انکار ناپذیر و  گستره قراردادها از یک قرارداد ساده داخلی تا قراردادهای ملی عظیم ، وسیع و حیرت برانگیز است. بی تردید ، با توجه به این تنوع و گستردگی و پیچیدگی ، مقوله تنظیم قرارداد، امری کاملا تخصصی و حرفه ای می باشد. پیچیدگی امر تدوین پیش نویس قراردادهای داخلی و خارجی به آن دلیل است که تنظیم کنندگان قرارداد باید در زمان انعقاد، مسایل محتمل الحدوث در آینده را مورد به مورد پیش بینی نمایند و پس از تحلیل آثار حقوقی مترتب و اتخاذ تدابیر متناسب، مراتب را با بیان شفاف و کمتر قابل تفسیر،  در متن قرارداد درج نمایند. در واقع، شفافیت در بیان مقاصد و نیز استفاده از بیان دقیق حقوقی می تواند درک شخص ثالث ( قاضی یا داور رسیدگی کننده به اختلاف ) از محتوای توافقات طرفین در زمان انعقاد را تسهیل کند.

تنظیم پیش نویس قراردادهای بین المللی که در واقع  شامل حداقل یک عنصر بیگانه می باشد علاوه بر ضرورت آشنایی با زبان حقوقی، مستلزم آگاهی کامل از ضوابط مندرج در کنوانسیون های بین المللی ، دستورالعمل ها و نمونه های قراردادی پیشنهادی سازمان های تجاری بین المللی ورویه نهادهای سازمان یافته داوری بین المللی است. کمترین اشتباه در تنظیم قرارداد، سبب بروز خسارات قابل توجهی می گردد و این امر در جایی که طرف یا طرفهای قراردادی ، متخصص و حرفه ای هستند بیشتر ملموس و مشهود می باشد. لذا بهره مندی از خدمات حقوقی حرفه ای در این خصوص امری اجتناب ناپذیر است.