دکتر حمید احمدی راد


    

وکیل پایه یک دادگستری- عضو کانون وکلای مرکز

ثبت نام / ورود
88759626 - 021
 
رای وحدت رویه شماره۸۸/۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«به شرح نظریه­ ی شماره­ ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهریه­ ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه­ های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده­ ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود».
نکات این رای وحدت رویه:
۱- طبق نظریه فقهی شورای نگهبان، مهر همان است که ضمن عقد واقع شده است و افزایش آن با توافق بعدی در قالب عنوان مهر، محملی ندارد.
۲- این رای وحدت رویه صرفا ناظر بر منع ازدیاد مهر بعد از عقد است و دلالتی بر عدم جواز کاهش مهر یا ابرا یا هبه آن ندارد. لذا چنانچه زوج، سند عادی ارایه نماید که دلالت بر کاهش مهر باشد، مغایرتی با نظر شورای نگهبان ندازد
۳- اگر زوجه، سندی عادی ارایه نماید که غیر از مهر، دینی بر عهده زوج قرار دارد، از حیطه شمول این رای خروج موضوعی دارد. ۴- این رای، دلالتی بر عدم جواز ابرا یا هبه مهر در قالب سند عادی یا رسمی ندارد.
 
کد مطلب : 3