دکتر حمید احمدی راد


    

وکیل پایه یک دادگستری- عضو کانون وکلای مرکز

ثبت نام / ورود
88759626 - 021
 
سه نوع دعوا قابل تصور در خصوص رفع تصرف از اموال غیر منقول(در مفهوم عام)
در خصوص رفع تصرف از اموال غیر منقول ( در مفهوم عام)، سه نوع دعوا قابل تصور می باشد:
۱-دعوای خلع ید:
در این دعوا که مبنای اصلی ادعای خواهان، مالکیت وی بر مال غیر منقول تصرف شده می باشد، بهره مندی خواهان از سند مالکیت و استناد به آن در مالکیت ضرورت دارد.
۲- دعوای رفع تصرف:
در این دعوا که مبنای اصلی ادعای خواهان، سبق تصرف وی در مال متنازع فیه می باشد، سند مالکیت صرفا دلیلی بر سبق تصرف است و چیزی بیش از آن افاده نمی کند.
۳- دعوای تخلیه:
در این دعوا ، اساس ادعای خواهان نه مستقیما مالکیت خود بر مال غیر منقول مورد تصرف است و نه بر مبنای سبق تصرف خود می باشد، بلکه از آنجا که تصرفات متصرف ماذون از طرف خواهان بوده ، خواهان بر اساس رابطه ی قراردادی با متصرف اقدام به طرح دعوا نموده است. تخلیه عین مستاجره و عین مرهونه در این زمره می گنجند.
 
کد مطلب : 5